LINDA FREE SOUL

Tulačka po hvězdách, zachycující esenci života a krásu žen, a také krásu života a esenci žen.